Witamy na stronie projektu JMC EUCRIS

http://www.jmc.inp.uj.edu.pl/documents/134588737/0/Baner1/7b424b80-d6f9-4367-8792-089213d071ed?version=1.0&t=1477569926639&imagePreview=1

Kierownik projektu

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Janusz Węc, profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej najnowszej i stosunków międzynarodowych, kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Aktualności