Witamy na stronie projektu Jean Monnet Chair EUCRIS

Kierownik projektu

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Janusz Węc, profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej najnowszej i stosunków międzynarodowych, kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Aktualności