Artykuł dr Agnieszki Nitszke w "Tece Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN"

Informujemy, że w nr 12(3)/2017 "Teki Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych - OL PAN" ukazał się artykuł członka zespłu JMC EUCRIS, dr Agnieszki Nitszke, pt. ​​Niemieckie ugrupowania polityczne wobec kryzysu uchodźczego.

Abstrakt: Republika Federalna Niemiec (RFN) wypracowała model integracji i asymilacji uchodźców i imigrantów zarobkowych, który przez dziesięciolecia stanowił wzór dla innych państw europejskich i Unii Europejskiej (UE). Było to możliwe dzięki konsensusowi pomiędzy głównymi siłami politycznymi w kraju, które, mimo naturalnej alternacji władzy, nie podważały głównych założeń zarówno polityki zagranicznej, jak też wewnętrznej, w tym kwestii podejścia do imigrantów. Sytuacja uległa zmianie po 2011 r. i wydarzeniach w Afryce Północnej, zwanych arabską wiosną, których konsekwencją stał się masowy napływ uchodźców i imigrantów do Niemiec. W artykule przeanalizowane zostaną stanowiska głównych partii politycznych w odniesieniu do kryzysu uchodźczego.

Data opublikowania: 17.01.2018
Osoba publikująca: Adam Kirpsza