Publikacja dr Agnieszki Nitszke na temat Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

Informujemy, że ukazał się artykuł członka zespłu JMC EUCRIS, dr Agnieszki Nitszke, pt. ​​Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO): założenia i praktyka funkcjonowania agencji w dobie kryzysu uchodźczego UE. Stanowi on jeden z rozdziałów publikacji zbiorowej pod redakcją Jadwigi Nadolskiej, Pawła Stawarza oraz Konstantego Adama Wojtaszczyka pt. Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego wydanej w 2017 r. w oficynie wydawniczej ASPRA-JR.

Data opublikowania: 17.01.2018
Osoba publikująca: Adam Kirpsza