Specjalny numer "Politei" pt. "Traktat lizboński. Dobre rozwiązanie w czasach kryzysów?"

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się specjalny numer czasopisma "Politeja" (2018, nr 54) pod redakcją członków zespołu JMC EUCRIS, prof. dr. hab. Janusza Węca oraz dr Agnieszki Nitszke. Publikacja zawiera najlepsze wystąpienia oraz artykuły zaprezentowane w czasie konferencji "Traktat lizboński. Dobre rozwiązanie w czasach kryzysów?", która odbyła się w Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 13-14 grudnia 2017 r. z okazji dziesiątej rocznicy podpisania wspomnianego traktatu. Była to pierwsza konferencja naukowa zorganizowana w ramach projektu Jean Monnet Chair EUCRIS.

Zawarte w czasopiśmie artykuły dotyczą ewaluacji postanowień Traktatu z Lizbony oraz sposobu ich implementacji m.in. w zakresie procesu decyzyjnego, praw i wolności obywatelskich, WPZiB, WPBiO, PWBiS, a także w politykach sektorowych UE. Teksty podejmują ponadto próbę oceny adekwatności przepisów traktatowych w obliczu występujących w UE kryzysów: migracyjnego, ekonomicznego oraz instytucjonalno-demokratycznego.

Zachęcamy do lektury. Cały numer Politei dostępny jest na stronie internetowej wydawcy.

Data opublikowania: 15.10.2018
Osoba publikująca: Adam Kirpsza