Prace dwóch studentów powstałe w ramach projektu JMC EUCRIS wyróżnione Nagrodą Dziekana WSMiP UJ

Informujemy, że prace licencjackie dwóch studentów - Pana Dawida Nowickiego oraz Pana Martyna Szumlaka, które powstały w ramach projektu Jean Monnet Chair EUCRIS, otrzymały Nagrodę Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ za najlepsze prace dyplomowe obronione w 2018 r. Pan Dawid Nowicki napisał pracę pt. Jak ponownie być wybranym? Czynniki wpływające na reelekcję posłów do Parlamentu Europejskiego. Została ona najwyżej oceniona spośród złożonych prac, otrzymując pierwsze miejsce. Natomiast Pan Martyn Szumlak jest autorem pracy pt. Analiza czynników wpływających na frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego, która zdobyła trzecie miejsce. Obie prace powstały pod opieką dr. Adama Kirpszy, członka zespołu JMC EUCRIS. Recenzentem był dr Michał Dulak z Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ.

Jak już wspomniano, wyżej wymienione prace powstały dzięki projektowi Jean Monnet Chair EUCRIS, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Janusz Węc. Badania empiryczne w nich zawarte zostały bowiem przeprowadzone na podstawie baz danych, które przygotowano w ramach tego projektu - MEPDAT7 oraz EPELECT. Pierwsza baza została wykorzystana przez Pana D. Nowickiego do analizy czynników wpływających na reelekcję posłów do Parlamentu Europejskiego. Natomiast druga baza została implementowana przez Pana M. Szumlaka do identyfikacji determinant warunkujących poziom frekwencji w wyborach do tej instytucji.

Data opublikowania: 14.11.2018
Osoba publikująca: Adam Kirpsza