Debata ekspercka pt. Jak rozwiązać kryzys migracyjny UE?

Termin: 28.03.2019
Miejsce: Aula B, Budynek WPiA UJ (ul. Krupnicza 33a)
Organizator: Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi, INPiSM

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie eksperckiej pt. "Jak rozwiązać kryzys migracyjny UE?". Jest to jedno z czterech wydarzeń zaplanowanych w semestrze letnim w projekcie "EUCRIS: European Union in Crisis: What is Wrong and How to Fix It?", który realizowany jest w ramach grantu Jean Monnet Chair przyznanego prof. dr. hab. Januszowi Węcowi.

Debata odbędzie się 28 marca 2019 r. w Auli B, Budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ (ul. Krupnicza 33a). Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

11:30 – powitanie gości

  • Prof. dr hab. Zdzisław Mach, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

  • Dr hab. Adrian Tyszkiewicz, Zastępca Dyrektora ds. ogólnych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

 

11:45 – rozpoczęcie debaty ekspertów:

  • Moderator: Prof. dr hab. Janusz J. Węc, kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ, kierownik projektu Jean Monnet Chair: EUCRIS: European Union in Crisis: What is Wrong and How to Fix It; 

 

  • Dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ, dyrektor Instytutu Europeistyki UJ, kierownik Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych; 

"Zróżnicowanie cywilizacyjne Europy, czyli o problemach tworzenia wspólnej polityki migracyjnej UE"

  • Dr Krystian Spodaryk, pracownik Komisji Europejskiej, ekspert ds. decentralizacji i reformy sektora bezpieczeństwa w Delegaturze UE w Ghanie (połączenie on-line z Ghaną); 

"Główne szlaki migracyjne z krajów Zachodniej i Środkowej Afryki oraz z Rogu Afryki w ujęciu dynamicznym (2014-2018)"

  • Katarzyna Rydel, Polska Misja Medyczna, odpowiedzialna za działania PMM w Jordanii.

"Kryzys migracyjny poza Unią Europejską. Czy naprawdę UE jest tak bardzo poszkodowana?"

  • Dr Zbigniew Czubiński, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej INPiSM UJ

"Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów krajowych w sprawie migracji"

  • Dr Agnieszka Nitszke, Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ; 

"Bilans kryzysu migracyjnego w kontekście rozwoju Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego"

 

13:30-14:00 – debata z udziałem publiczności i zakończenie wydarzenia

 

Data opublikowania: 18.03.2019
Osoba publikująca: Adam Kirpsza